Over het gebruik van deze site

De informatie op deze website is bedoeld om je te informeren. Ondanks het feit dat B-Me zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan B-me niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door B-Me in de regel niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. B-Me wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand en behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde onaangekondigd te wijzigen.

Waarborging van je gegevens

Deze website wordt beheerd door B-Me. Wanneer je gegevens invult op deze site, zal B-Me deze gegevens van je verwerken.

Privacy verklaring

B-Me respecteert je recht op privacy. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Met deze privacyverklaring informeren wij je over onze hoe wij omgaan met je gegevens.

Als je een coachsessie boekt

Voor een boeking hebben wij uiteraard persoonsgegevens van je nodig, zoals je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot jouw ademsessie. Denk hierbij aan facturen en jouw persoonlijk dossier. Persoonlijke gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld. We hebben alle redelijke maatregelen en geëigende veiligheidsmaatregelen getroffen om de gegevens van onze klanten te beschermen.

Wet persoonsgegevens

B-Me respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wanneer je informatie opvraagt,  een coachsessie of intake boekt en je aanmeldt voor een nieuwsbrief, worden de gegevens die je verstrekt in onze database vastgelegd. Wij hanteren de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je gegevens kunnen door B-Me worden gebruikt om je te informeren over relevante producten, diensten en aanbiedingen. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen in dit reglement

Wijzigingen in dit reglement worden bekendgemaakt op onze website en/of beschikbaar gesteld op verzoek.

Cookies

B-Me maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door jouw browser worden opgeslagen.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens website bezoek onthouden en opslaan op je computer/apparaat.

Wat doen cookies?

Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats vergemakkelijken ze het surfen door inlognamen, wachtwoorden en bijvoorbeeld laatst bekeken pagina’s te onthouden. Websites gebruiken cookies ook om bij te houden hoeveel bezoekers er op een site komen en welke pagina’s populair zijn. Er zijn ook cookies die registreren welke websites je bezoekt en zo een inschatting maken van je interesses. Voor het leveren van een betere gebruikerservaring, beleving en volledige werking van de website plaatst B-me cookies op jouw computer. De cookies worden dus gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Wij kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.

Waarom gebruiken we cookies?

Om er voor te zorgen dat je gemakkelijk kunt surfen op onze site en voor meer beleving en volledige werking van de website. De cookies worden dus gebruikt om de website van B-Me beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Ook zijn er cookies die het webbezoek en conversies meten en die het mogelijk maken gericht advertenties te tonen, zogenaamde ‘re-targeting’. B-Me kan deze niet herleiden tot een pc of individu.